ČSOB Pojišťovna uvedla na trh pojištění internetových rizik pro občany

Pojištění internetových rizik - konkrétně nákupů na internetu, zneužití platební karty, zneužití identity na internetupoškození pověsti na internetu a sociálních sítích - nově nabízí ČSOB Pojišťovna.

Produkt, který lze sjednat ve variantách Single (cena 900 korun za rok), resp. Family (1 188 korun za rok), zahrnuje právní konzultace, finanční náhradu vzniklých škod (resp. výdaje na nápravu dobrého jména pojištěné osoby či rodiny), právní ochranu a IT asistenci.

Rozsah služeb

Nákup zboží na internetu

Při špatném dodání nebo nedodání zboží zakoupeného na internetu provede pojišťovna reklamační řízení pro zajištění správného dodání zboží. V případě neúspěšného vyřízení reklamace zaplatí vzniklou škodu.

Zneužití platební karty

Při zneužití platební karty pomůže pojišťovna získat zpět odcizenou finanční částku, případně poskytneme finanční náhradu za vzniklou škodu.

Zneužití identity na internetu

Vznikne-li zneužitím identifikačních údajů na internetu finanční škoda, pomůže pojišťovna poškozenému získat zpět odcizenou finanční částku nebo zajistí zrušení neoprávněného závazku, případně uhradí vzniklou finanční škodu.

Poškození pověsti na internetu a sociálních sítích

Když dojde k poškození pověsti na internetu nebo sociálních sítích, provede pojišťovna opatření k zamezení šíření negativních informací a pomůže odhalit zdroj šíření a domoci se omluvy.

Kompletní informace o produktu si můžete stáhnout z našeho webu.

Pojištění
pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Nabídka pojištění

Pojištění
pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým.
Připravte se na životní zkoušky.

Nabídka pojištění

377 970 704

Potřebujete poradit?

Napište nám

  • Medica pojištění
  • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění podnikatelů
  • Pojištění domácnosti a domu
  • Pojištění úrazu
  • Pojištění osob
  • Pojištění auta
  • Pojištění kybernetických rizik
  • Pomoc s orientací ve světě pojišťovnictví
  • Pojištění lékaren a zdravotních zařízení
Rozšiřte náš tým