Exportní pojištění

Export výrobků, služeb a zejména strojů nebo technologických celků může v některých případech pro vývozce představovat zvýšené riziko. Nejen, že se pohybují v cizím legislativním prostředí, což mj. znesnadňuje vymáhání pohledávek, ale často také musí profinancovat velkou část a někdy dokonce celou hodnotu zakázky a teprve po dokončení mají nárok na úhradu. Exportní pojištění vývozcům umožňuje, aby za relativně málo peněz (minimálně v porovnání s možnou škodou, která by vznikla nezaplacením pohledávky či pohledávek) získali jistotu, že své peníze dostanou i kdyby se zákazník dostal do platební neschopnosti.

Pojištění
pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Nabídka pojištění

Pojištění
pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým.
Připravte se na životní zkoušky.

Nabídka pojištění

377 970 704

Potřebujete poradit?

Napište nám

  • Medica pojištění
  • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění podnikatelů
  • Pojištění domácnosti a domu
  • Pojištění úrazu
  • Pojištění osob
  • Pojištění auta
  • Pojištění kybernetických rizik
  • Pomoc s orientací ve světě pojišťovnictví
  • Pojištění lékaren a zdravotních zařízení
Rozšiřte náš tým