Motoristé si více sjednávají havarijní pojištění

Pojistný trh je podle statistik České asociace pojišťoven (ČAP) za třetí čtvrtletí tažen neživotním pojištěním. Daří se zejména havarijnímu pojištění a produktům určeným pro podnikatele. V dynamičtější oblasti neživotního pojištění došlo k meziročnímu nárůstu o 4,2 %, v oblasti životního pojištění pokračuje mírný pokles, a to o 2,1 %. Celkové předepsané pojistné meziročně mírně vzrostlo o cca 1,61 mld. Kč, což odpovídá 1,8% tempu růstu.

Neživotní pojištění vzrostlo za první tři čtvrtletí roku 2016 na 57 mld. Kč (oproti 54,7 mld. Kč za 1. až 3. čtvrtletí 2015), a posílilo tak absolutně o více než 2,3 mld. Kč. Relativně se tak jedná o 4,2% nárůst, který proti 4,5% růstu za 1. pololetí představuje jen velmi mírnou změnu. U povinného ručení došlo k růstu o 2,9 %. Ten proti 2,5% posílení v 1. pololetí letošního roku představuje mírnou akceleraci, způsobenou především vzrůstajícím počtem pojištěných vozidel.

Situace v havarijním pojištění navázala svým růstem o 9,4 % za období 3. čtvrtletí na vzestupný vývoj 9,6 % z prvního pololetí. „Větší zájem motoristů o krytí rizika škody na vlastním vozidle je dobrá zpráva. Meziročně se zvýšil počet havarijně pojištěných vozidel o 9,1 %, což výrazně ovlivňuje celkový růst předepsaného pojistného v tomto odvětví,“ vysvětluje výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek a pokračuje: Také u podnikatelů sledujeme pokračující oživení. Díky příznivému ekonomickému vývoji je mezi podnikateli větší zájem o pojistnou ochranu, což potvrzuje 4,3% nárůst v počtu pojistných smluv i výsledek meziročního posílení předepsaného pojistného o 2,1 %.“

V ivotním pojištění předepsané pojistné mírně pokleslo na 32,6 mld. Kč oproti 33,3 mld. Kč evidovaným za 1. až 3. čtvrtletí 2015. Aktuální meziroční pokles o 2,1 % je tak srovnatelný s 2,2% poklesem životního pojištění za 1. pololetí 2016 a dále se neprohlubuje. Oslabování segmentu životního pojištění je výraznější u produktů s jednorázově placeným pojistným, kde předepsané pojistné pokleslo o 30 %. U produktů s běžně placeným pojistným představuje aktuální pokles pouhých 0,8 %.

Počet nově uzavíraných smluv běžně placeného životního pojištění nadále klesá. Částečným pozitivem je však postupné snižování počtu ukončených smluv. Zatímco v předchozích letech byl ročně ukončen bezmála 1 mil. smluv, nyní už se jedná o 730 tisíc pojistných smluv. „Přejeme si, aby se počet zrušených smluv v budoucnu nadále snižoval podle naznačeného trendu a aby životní pojištění, jež je v principu postavené na dlouhodobém vztahu mezi klientem a pojišťovnou, přinášelo lidem dlouhodobou pojistnou ochranu před nepříznivými situacemi a zároveň sloužilo jako efektivní nástroj k zabezpečení na stáří,“ uzavírá Jan Matoušek

Pojištění
pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Nabídka pojištění

Pojištění
pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým.
Připravte se na životní zkoušky.

Nabídka pojištění

377 970 704

Potřebujete poradit?

Napište nám

  • Medica pojištění
  • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění podnikatelů
  • Pojištění domácnosti a domu
  • Pojištění úrazu
  • Pojištění osob
  • Pojištění auta
  • Pojištění kybernetických rizik
  • Pomoc s orientací ve světě pojišťovnictví
  • Pojištění lékaren a zdravotních zařízení
Rozšiřte náš tým