Rozšiřte náš tým

Související legislativa

Aktuální znění zákonů z oblasti pojištění.
Legislativa kompletně řeší:

  • vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy;
  • podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti;
  • dohled nad pojistným trhem;
  • podmínky podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí;
  • pravidla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Zákon o pojišťovnictví

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
http://www.finance.cz/pojisteni/zakony/pojistovnictvi/

Zákon o pojistné smlouvě

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů http://www.finance.cz/pojisteni/zakony/pojistna-smlouva/

Zákon o silničním provozu

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
http://www.finance.cz/pojisteni/zakony/silnicni-provoz/

 

15.12. 2018

© Vítovec corp. a.s.