PČS - hlášení škod

PSCFormuláře ke stažení

 • Z0007 Žádost o netechnickou změnu v pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvě 
 • Z1008 Žádost o změnu v pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvě pro FLEXI životní pojištění 
 • Z0012 Průvodka k dávce návrhů 
 • Z0013 Žádost o výplatu pojistného plnění ze ŽP
 • Z0015 Lékařská zpráva-výpis ze zdravotní dokumentace 
 • Z0016 Lékařská prohlídka 
 • Z0017 Souhlas s poskytováním informací
 • Z0018 Potvrzení výše příjmu 
 • Z0020 Informační list pro zájemce o pojištění 
 • Z0021 Žádost o změnu rozložení kapitálové hodnoty do fondů 
 • Z0022 Hlášení pojistné události - pojištění pro případ onemocnění (plnění za dobu léčení onemocnění a/nebo plnění za hospitalizaci)
 • Z0024 Hlášení pojistné události - pojištění pro případ úrazu (za dobu léčení úrazu) 
 • Z0025 Hlášení pojistné události úmrtí 
 • Z0027 Hlášení pojistné události - velmi vážné onemocnění
 • Z0028 Hlášení pojistné události - trvalé následky úrazu
 • Z0037 Převod kapitálové hodnoty (bez ukončení smlouvy) 
 • Z0039 Hlášení pojistné události - invalidita (vč. připojištění k invaliditě, zproštění od placení) nebo výplaty invalidní renty, dlouhodobá péče ve stupni závislosti II a vyšším
 • Z0040 Souhlas s inkasem
 • Z0040A Soupiska souhlasů s inkasem
 • Z0050 Příkaz k provedení platby; výplata na účet klienta do zahraničí
 • Z0052 Zásady PČS s nakládáním s osobními údaji 
 • Z0053 Finanční dotazník
 • Z0081 Žádost o převod/přeúčtování platby pojistného
 • Z0088 Ukončení pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvy
 • Z0089 Prohlášení pojistníka/ pojištěného /poplatníka o výši pojistného a jeho plátcích
 • Z0090 Žádost o výplatu části kapitálové hodnoty smlouvy nebo podílů na výnosech
 • Z0097 Příručka poradce
 • Z1103 Dotazník pojištěného 
 • Z0108 Faktura lékaři
 • Z0109 Posouzení TN úrazu
 • Z1110 Formulář k provedení identifikace a kontroly fyzické osoby
 • Z0111 Formulář k provedení identifikace a kontroly podnikající FO nebo PO 
 • Z0113 Prohlášení pojistníka o politicky exponované osobě 
 • Z1011 Žádost o změnu v pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvě

Pojištění
pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Nabídka pojištění

Pojištění
pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým.
Připravte se na životní zkoušky.

Nabídka pojištění

377 970 704

Potřebujete poradit?

Napište nám

 • Medica pojištění
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění podnikatelů
 • Pojištění domácnosti a domu
 • Pojištění úrazu
 • Pojištění osob
 • Pojištění auta
 • Pojištění kybernetických rizik
 • Pomoc s orientací ve světě pojišťovnictví
 • Pojištění lékaren a zdravotních zařízení
Rozšiřte náš tým