Pojištění elektronických zařízení

Pojištění elektronických zařízení primárně kompenzuje věcné škody, které vzniknou v případě náhlého a nepředvídatelného poškození, zničení nebo ztráty předmětu pojištění jakoukoliv nahodilou událostí, jejíž příčinou bylo pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícenebezpečí, které není pojistnou smlouvou vyloučeno a nastalo v místě pojištění.

Pojištění lze rozšířit o (při)pojištění:

 • dat a nosičů dat; 
 • vícenákladů a ušlého zisku; 
 • stálých nákladů zapřičiněných přerušením činnosti pojištěných elektronických zařízení strojů.

Pojištění se vztahuje na:

 • výpočetní a komunikační techniku; 
 • obrazovou a zvukovou techniku; 
 • měřicí přístroje; 
 • lékařské přístroje.

Pojištění
pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Nabídka pojištění

Pojištění
pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým.
Připravte se na životní zkoušky.

Nabídka pojištění

377 970 704

Potřebujete poradit?

Napište nám

 • Medica pojištění
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění podnikatelů
 • Pojištění domácnosti a domu
 • Pojištění úrazu
 • Pojištění osob
 • Pojištění auta
 • Pojištění kybernetických rizik
 • Pomoc s orientací ve světě pojišťovnictví
 • Pojištění lékaren a zdravotních zařízení
Rozšiřte náš tým