Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů a managementu

Manažeři, potažmo členové statutárních orgánů díky řídícím a kontrolním pravomocem významným způsobem ovlivňují dění ve firmách. Za svá rozhodnutí však samozřejmě nesou odpovědnost. Pokud se dopustí chyby, mohou firmu přivést do velkých problémů, nebo dokonce zcela zničit. A v takových případech se samozřejmě budou poškození majitelé, zaměstnanci i dodavatelé či partneři ptát, zda odpovědné osoby neporušily své zákonem stanovené nebo smluvně převzaté povinnosti.

Členové představenstva a dozorčí rady akciové společnosti, jednatelé společnosti s ručením omezeným, potažmo prokuristé přitom odpovídají za škody, které jimi řízené firmě způsobí porušením povinností vyplývajících ze zákona, případně ze smlouvy o výkonu funkce, celým svým majetkem. Nikdo přitom nebude řešit, zda šlo o úmysl nebo pouze nešťastnou shodu okolností.

Efektivní ochranu před důsledky chybných rozhodnutí poskytuje pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů a managementu.

Pojištění
pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Nabídka pojištění

Pojištění
pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým.
Připravte se na životní zkoušky.

Nabídka pojištění

377 970 704

Potřebujete poradit?

Napište nám

  • Medica pojištění
  • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění podnikatelů
  • Pojištění domácnosti a domu
  • Pojištění úrazu
  • Pojištění osob
  • Pojištění auta
  • Pojištění kybernetických rizik
  • Pomoc s orientací ve světě pojišťovnictví
  • Pojištění lékaren a zdravotních zařízení
Rozšiřte náš tým