Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla

Přestože bychom mezi dospělými obyvateli asi jen obtížně hledali někoho, komu pojem “povinné ručení” nic neříká, poměrně často se v praxi setkáváme s tím, že klienti výběru nejvhodnějšího řešení příliš pozornosti nevěnují. Spíše naopak. Vzhledem k vývoji na trhu, resp. změněným podmínkám však věříme, že se pozornost soustředí na oblasti, jež skutečně hrají důležitou roli.

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla je povinně smluvní pojištění odpovědnosti, jehož základním účelem je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla, které je provozováno na pozemní komunikaci vč. vozidel, která jsou pouze ponechána na pozemní komunikaci.

Pojištění
pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Nabídka pojištění

Pojištění
pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým.
Připravte se na životní zkoušky.

Nabídka pojištění

377 970 704

Potřebujete poradit?

Napište nám

  • Medica pojištění
  • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění podnikatelů
  • Pojištění domácnosti a domu
  • Pojištění úrazu
  • Pojištění osob
  • Pojištění auta
  • Pojištění kybernetických rizik
  • Pomoc s orientací ve světě pojišťovnictví
  • Pojištění lékaren a zdravotních zařízení
Rozšiřte náš tým