Pojištění ordinací a lékaren

Pojištění pro lékaře, stomatology, lékárníky, veterináře a další provozovatele soukromých zdravotnických praxí
 
Před běžnými riziky, která ohrožují obyvatele, firmy, podnikatele a další skupiny a organizace, poskytuje ochranu většina pojišťoven na českém trhu. I v Česku však působí profesní skupiny, jejichž potřeby v oblasti ochrany před důsledky specifických škodních událostí nabízí jen velmi málo pojišťoven. Mezi takto postižené patří i lékaři, stomatologové, lékárníci a další provozovatelé soukromých zdravotnických praxí a také veterináři. A právě této skupině nabízíme speciální produkt pod názvem pojištění ordinací a lékáren. Jak již bylo řečeno, je toto pojištění určeno speciálně pro lékaře, stomatology, lékárníky, provozovatele soukromých zdravotnických praxí a veterináře, jimž poskytuje pojistnou ochranu proti důsledkům specifických škodních událostí souvisejících s výkonem práce těchto specialistů. Pojištění ordinací a lékáren nabízí:
 • komplexní pojistnou ochranu, která zahrnuje například pojištění movitého a nemovitého majetku, ale také pojištění přerušení provozu z důvodu nemoci či úrazu nebo pojištění obecné odpovědnosti;
 • příležitost pokrýt v rámci jediné pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvy libovolné riziko - podle výběru pojištěného.
Pojistit lze:
 • Vybavení ordinací (nábytek, zásoby léků a zdravotnického materiálu, věci vypůjčené nebo pronajaté - např. na leasing, dokumentaci, cennosti - peníze, platební karty, stravenky, drahé kovy apod.).
 • Nemovitosti (budovy a jiné stavby), přístroje a elektroniku.
 • Skla (okna, výlohy, skleněné stavební součásti, vitríny, světelné reklamy).
 • Přepravu vlastních peněz a cenin (pro případ přepadení nebo nehody).
 • Odpovědnost za škodu z provozní činnosti (na věcech zaměstnanců a pacientů, z vlastnictví nemovitosti, regres zdravotní pojišťovny apod.).
 • Pojištění přerušení provozu (následkem škody na majetku způsobené pojistným nebezpečím, úředním zásahem, nemoci nebo úrazu lékaře až po dobu 6 měsíců).
Pojistná rizika krytá pojištěním ordinací a lékáren:
 • Živelní událost (požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla, povodeň, záplava, vichřice, krupobití, tíha sněhu, námrazy, sesuv půdy, voda unikající z vodovodního zařízení apod.).
 • Odcizení (krádež vloupáním, loupež).
 • Vandalismus.
K pojištění ordinací a lékáren lze navíc samostatným produktem sjednat také pojištění profesní odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za způsobenou újmu.

Pojištění
pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Nabídka pojištění

Pojištění
pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým.
Připravte se na životní zkoušky.

Nabídka pojištění

377 970 704

Potřebujete poradit?

Napište nám

 • Medica pojištění
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění podnikatelů
 • Pojištění domácnosti a domu
 • Pojištění úrazu
 • Pojištění osob
 • Pojištění auta
 • Pojištění kybernetických rizik
 • Pomoc s orientací ve světě pojišťovnictví
 • Pojištění lékaren a zdravotních zařízení
Rozšiřte náš tým