Pojištění pohledávek

Pojištění pohledávek poskytuje přesně to, co název slibuje: Zajištění před nesolidními zákazníky nebo partnery, kteří nezaplatí své závazky vzniklé na základě faktury s odloženou splatností. Maximální limit plnění je vždy věcí dohody mezi pojišťovnou a dodavatelem, resp. hodnocení kredibility odběratele. Toto omezení mj. nutí pojištěného, aby zákazníkovi přestal dodávat, když nedodržuje své závazky.

Pojištění je určeno především pro firmy s objemem roční fakturace v řádu alespoň desítek milionů.

Příklady škod, při kterých bude pojišťovna plnit:

 • nezaplacení pohledávky či části pohledávky (ať už z důvodu druhotné platební neschopnosti, zadržování plateb či neochoty plnit své závazky);
 • prohlášení konkurzu na majetek dlužníka;
 • zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku;
 • soudní usnesení o povolení vyrovnání mezi dlužníkem a věřitelem;
 • exekuce;
 • nucená správa;
 • likvidace firmy.

Pojištění
pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Nabídka pojištění

Pojištění
pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým.
Připravte se na životní zkoušky.

Nabídka pojištění

377 970 704

Potřebujete poradit?

Napište nám

 • Medica pojištění
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění podnikatelů
 • Pojištění domácnosti a domu
 • Pojištění úrazu
 • Pojištění osob
 • Pojištění auta
 • Pojištění kybernetických rizik
 • Pomoc s orientací ve světě pojišťovnictví
 • Pojištění lékaren a zdravotních zařízení
Rozšiřte náš tým