Pojištění právní ochrany

Cílem pojištění právní ochrany je zabezpečit zákazníky před možnými výdaji souvisejícími se soudním řízením nebo jejich právní ochranou. V současné době nabízejí pojišťovny na českém trhu pojištění právní ochrany pro:

 • vlastníka či řidiče motorového vozidla;
 • soukromé a fyzické osoby (byť možnosti ochrany OSVČ jsou poměrně omezené);
 • vlastníky nemovitostí.

Pojištění chrání před náklady spojenými s:

 • soudními výdaji a náklady;
 • náklady na právního zástupce;
 • náklady na soudní znalce a svědky;
 • výdaji protistrany, které je nutné uhradit na základě rozhodnutí soudu;
 • náklady donucovacího výkonu práva;
 • cestovními výdaji pojištěného na soudní řízení (je-li to nezbytné).

Pod pojem právní ochrana spadá:

 • prosazování občansko-právních nároků na náhradu škody;
 • obhajoba při správním i trestním řízení;
 • prosazování nároků na odškodné vzniklé porušením smlouvy;
 • prosazování nároků vůči pojišťovnám;
 • prosazování práva z nájmu domu nebo bytu;
 • prosazování zájmů plynoucích ze sousedských vztahů a z vlastnictví věci;
 • mimosmluvní náhrady újmy.

Platnost pojištění právní ochrany sjednaného v ČR se může týkat i dalších zemí, případně regionů (např. celé Evropy, případně dalších předem specifikovaných oblastí).

Pojištění
pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Nabídka pojištění

Pojištění
pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým.
Připravte se na životní zkoušky.

Nabídka pojištění

377 970 704

Potřebujete poradit?

Napište nám

 • Medica pojištění
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění podnikatelů
 • Pojištění domácnosti a domu
 • Pojištění úrazu
 • Pojištění osob
 • Pojištění auta
 • Pojištění kybernetických rizik
 • Pomoc s orientací ve světě pojišťovnictví
 • Pojištění lékaren a zdravotních zařízení
Rozšiřte náš tým