Pojištění právní ochrany od března nabízí ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna od března 2015 nově nabízí pojištění právní ochrany. Pojišťovna zajistí klientům právní pomoc, resp. za ně uhradí právní náklady na advokáta nebo na soudní řízení, pokud budou obviněni z nedbalostního trestného činu nebo přestupku a v případě, že se dostanou do sporu v některém z občanskoprávních vztahů.

Případy, na které se pojištění vztahuje popsal ředitel odboru pojištění majetku a odpovědnosti ČSOB Pojišťovny Michael Neuwirth: "Takovým případem může být především obvinění ze zavinění dopravní nehody nebo spor o náhradu za újmu na zdraví nebo za škodu na majetku. Dále se může jednat například o pomoc při reklamaci vadné věci nebo díla, při vymáhaní dluhů, ve sporech o dědictví, při problémech se sousedy nebo při pronájmu bytu a ve sporech se zaměstnavatelem."

Klient může navíc o pomoc požádat i při posouzení návrhu smlouvy o dílo, kupní smlouvy, nájemní nebo pracovní smlouvy.

Pojištění
pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Nabídka pojištění

Pojištění
pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým.
Připravte se na životní zkoušky.

Nabídka pojištění

377 970 704

Potřebujete poradit?

Napište nám

  • Medica pojištění
  • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění podnikatelů
  • Pojištění domácnosti a domu
  • Pojištění úrazu
  • Pojištění osob
  • Pojištění auta
  • Pojištění kybernetických rizik
  • Pomoc s orientací ve světě pojišťovnictví
  • Pojištění lékaren a zdravotních zařízení
Rozšiřte náš tým