Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti, jak název tohoto produktu napovídá, chrání před důsledky náhrady škod vzniklých v důsledku profesní činnosti. Zajištění - byť v mnoha případech tak profesní odpovědnost bývá chápána - se však ani zdaleka neomezuje pouze na finanční důsledky chyb při poskytování poradenství. Pojištění zajišťuje rovněž úhradu případných škod vzniklých v prostorách, kde je profesní činnost vykonávána (kancelář, ordinace). I proto se pojištění vztahuje také na škody na zdraví (úraz nebo jiné poškození zdraví) a na věcech (poškození, zničení či ztráta). Podle našich zkušeností však nejrizikovější oblastí stále zůstávají finanční škody vzniklé v důsledku profesního pochybení.

Pojištění profesní odpovědnosti obvykle zajišťuje ochranu osobám a firmám, které vykonávají následující profese:

 • auditor, daňový poradce, účetní; 
 • advokát; 
 • zprostředkovatel pojištění; 
 • autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, technik činný ve výstavbě; 
 • dražebník; 
 • oceňovatel majetku (odhadce); 
 • zadavatel klinického hodnocení; 
 • insolvenční správce; 
 • veterinář a veterinární technik; 
 • lékaři a zdravotnická zařízení; 
 • autorizovaná osoba (právnická osoba, která zajišťuje - v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci - činnosti při posuzování shody výrobků s požadavky technických předpisů).

Pojištění
pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Nabídka pojištění

Pojištění
pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým.
Připravte se na životní zkoušky.

Nabídka pojištění

377 970 704

Potřebujete poradit?

Napište nám

 • Medica pojištění
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění podnikatelů
 • Pojištění domácnosti a domu
 • Pojištění úrazu
 • Pojištění osob
 • Pojištění auta
 • Pojištění kybernetických rizik
 • Pomoc s orientací ve světě pojišťovnictví
 • Pojištění lékaren a zdravotních zařízení
Rozšiřte náš tým