Pojišťovna ČS spustila on-line hlášení událostí

Chytré on-line hlášení pojistných událostí v souvislosti s životním pojištěním spustila Pojišťovna České spořitelny. Podle tvrzení pojišťovny vede „on-line hlášenka“ klienty přesně podle parametrů jejich pojištění, a proto nemohou pojistnou událost nahlásit chybně nebo nedostatečně.

„On-line hlášenka“ klientům umožňuje nahlásit pojistnou událost prostřednictvím webu, včetně přiložení související dokumentace. Nabízí individualizované hlášení podle sjednaných rizik a jejich variant na smlouvě (např. u denního odškodného, hospitalizace a pracovní neschopnosti hlídá různý počet dní, od kterých mají pojištění sjednané) a dále podle vyplněných informací řekne, jaké dokumenty mají přiložit.

Systém pomocí automatických kontrol zabezpečuje bezchybné nahlášení, které putuje rovnou na stůl likvidátora, což celý proces značně zkrátí. Klientům také nabízí on-line sledování stavu jejich pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Víceudálosti, položení dotazu likvidátorovi a nakonec i hodnocení celé likvidace.

Pojištění
pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Nabídka pojištění

Pojištění
pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým.
Připravte se na životní zkoušky.

Nabídka pojištění

377 970 704

Potřebujete poradit?

Napište nám

  • Medica pojištění
  • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění podnikatelů
  • Pojištění domácnosti a domu
  • Pojištění úrazu
  • Pojištění osob
  • Pojištění auta
  • Pojištění kybernetických rizik
  • Pomoc s orientací ve světě pojišťovnictví
  • Pojištění lékaren a zdravotních zařízení
Rozšiřte náš tým