Povinné informace

Plnění povinnosti podle platných právních předpisů

§21, odst.5,písm.a):

Obchodní firma: Vítovec corp.a.s.
Sídlo: Purkyňova 1023/23, 301 00 Plzeň

Jménem pojišťovacího zprostředkovatele jedná:

 • Bohumír Vítovec, statutární ředitel (ve všech věcech)
 • telefon: 377 970 704
 • e-mail: info@vitovec.cz

Jménem pojišťovacího zprostředkovatele a to výhradně ve smyslu §6, odst.1, zák.č. 38/2004 SB. jednají tito podřízení pojišťovací zprostředkovatelé (řazeno abecedně):

 • Tomáš Arnberger (210670PPZ)
 • AUTO Červený s.r.o. (158809PPZ) 
  Autoprodej Šrámek s.r.o. (033822PPZ) 
 • Autocentrum Jan Šmucler s.r.o. (036941PPZ)
 • Miloslav Bísek (118917PPZ)
 • Buďová Dana (122892PPZ) 
 • C.M.S.Trading spol.s r.o. (037763PPZ)
 • FONTES PLUS s.r.o. (234256PPZ) 
 • Hlávková Zuzana Ing. (216122PPZ) 
 • Holeček Marek (208279PPZ) 
 • Homolková Alena Mgr. (208782PPZ) 
 • Houser Luboš (215250PPZ) 
 • Kaas Tomáš (160444PPZ) 
 • K2 Finance s.r.o. (233966PPZ) 
 • Mudrová Radka (013037PPZ) 
 • Nová Dana (234402PPZ) 
 • Novák Josef (230387PPZ) 
 • Papay Vlastimil Ing. (122423PPZ) 
 • Pavlatovská Jitka (120755PPZ) 
 • Pavlíčková Jitka (132491PPZ) 
 • Pavlonová Pavla (120755PPZ) 
 • P-B plus, s.r.o. (143087PPZ) 
 • Pecha Vladimír (127971PPZ) 
 • Pospíchal Jan Bc. (230190PPZ) 
 • PYRAMIDA Průhonice PLUS s.r.o. (212936PPZ) 
 • RD poradenství s.r.o. (222885PPZ) 
 • Říha Vojtěch (118925PPZ) 
 • Slavík Václav (157937PPZ) 
 • Šefl Pavel (117123PPZ) 
 • Šleze Vladimír (110012PPZ) 
 • Šnajdr Marek (118925PPZ) 
 • Vítek Michal Ing. (231797PPZ) 

§21, odst.5, písm.b):

Vítovec corp.a.s. je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí (014436PM, 021472PA).

Ověření zápisu v registru je možné na internetu, na webových stránkách ČNB (http://ispoz.cnb.cz/RegistrVyhledavani.aspx).

3. §21 odst.5, písm.c):

3.1. Pojišťovací zprostředkovatel Pojišťovací zprostředkovatel - Právnická nebo fyzická osoba, která ... Vícenemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny

4. §21, odst.5, písm.d):

4.1. Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele

5. §21, odst.5, písm.e):

5.1. Postup pro podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele: lze podat statutárnímu řediteli společnosti (viz.bod 1.3.1.)

5.2. Postup pro podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele: podle občanského soudního řádu

6. §21, odst.6, písm.a) : pojišťovací zprostředkovatel Pojišťovací zprostředkovatel - Právnická nebo fyzická osoba, která ... Víceposkytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém není povinen poskytovat řádnou analýzu.

7. §21, odst.6, písm.b):
pojišťovací zprostředkovatel Pojišťovací zprostředkovatel - Právnická nebo fyzická osoba, která ... Vícenemá smluvní povinnost vykonávat zprostředkování pojištění výhradně pro jednu nebo více pojišťoven.

8. §21, odst.6, písm.c):
viz body 6.a 7. 

9. §21, odst.7:
pokud pojišťovací zprostředkovatel Pojišťovací zprostředkovatel - Právnická nebo fyzická osoba, která ... Vícevydává doporučení, činí tak zpravidla na základě praktických zkušeností s likvidací pojistných událostí.

10. §21, odst.8:
Požadavky a potřeby klienta pojišťovací zprostředkovatel Pojišťovací zprostředkovatel - Právnická nebo fyzická osoba, která ... Vícezaznamenává prostřednictvím poptávky na pojištění, resp. žádosti o změnu pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvy a postupuje do pojišťovny.

11. §21, odst.9:
informace podle §21, odst. 5 až 8 poskytuje pojišťovací zprostředkovatel Pojišťovací zprostředkovatel - Právnická nebo fyzická osoba, která ... Vícena nosiči dat, který je přístupný klientovi a to na svých webových stránkách na adrese: http://www.vitovec.cz, resp. formou písemné zprávy.

Pojištění
pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Nabídka pojištění

Pojištění
pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým.
Připravte se na životní zkoušky.

Nabídka pojištění

377 970 704

Potřebujete poradit?

Napište nám

 • Medica pojištění
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění podnikatelů
 • Pojištění domácnosti a domu
 • Pojištění úrazu
 • Pojištění osob
 • Pojištění auta
 • Pojištění kybernetických rizik
 • Pomoc s orientací ve světě pojišťovnictví
 • Pojištění lékaren a zdravotních zařízení
Rozšiřte náš tým