Připravuje se novela zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novely zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Toto pojištění by se nově mělo vztahovat i na motorová zařízení, která nejsou součástí běžného silničního provozu.

Podnětem k navrhované úpravě byla událost, která se stala ve Slovinsku. Zemědělec Damijan Vnuk se soudil s pojišťovnou Triglav. Ta odmítla z povinného ručení užitného traktůrku uhradit škodu způsobenou při jiném využití stroje mimo běžnou komunikaci (konkrétně došlo k tomu, že poškozený Poškozený - Osoba, která utrpěla škodu na ... Vícesvůj traktůrek využíval jako pohon při ukládání balíků sena do stodoly, ten se rozjel a porazil žebřík, na kterém Vnuk stál a on spadl dolů a zranil se). Pojišťovna plnění odmítla a tak se zemědělec obrátil na Evropský soudní dvůr, který rozhodl, že se povinné pojištění vyplývající z odpovědnosti vztahuje na všechny škody, které nějakým způsobem souvisí s používáním či fungováním vozidla - bez ohledu na to, zda jde o situaci v rámci silničního provozu nebo na soukromém pozemku (rozsudek a jeho odůvodnění jsou k dispozici zde).

A právě toto rozhodnutí zohlední novela v české legislativě. Novela přitom nenavyšuje rozsah vozidel, která povinnému ručení podléhají. Rozšiřuje však účinnost pojištění i mimo veřejné pozemní komunikace. Povinné pojištění se tak bude vztahovat na téměř všechna motorová a přípojná vozidla konstrukčně určená k provozu na pozemních komunikacích, a to i taková, která nejsou evidována v registru silničních vozidel.

Zdroj: oPojištění.cz.

Celé znění novely v Aplikaci o/dok.

Pojištění
pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Nabídka pojištění

Pojištění
pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým.
Připravte se na životní zkoušky.

Nabídka pojištění

377 970 704

Potřebujete poradit?

Napište nám

  • Medica pojištění
  • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění podnikatelů
  • Pojištění domácnosti a domu
  • Pojištění úrazu
  • Pojištění osob
  • Pojištění auta
  • Pojištění kybernetických rizik
  • Pomoc s orientací ve světě pojišťovnictví
  • Pojištění lékaren a zdravotních zařízení
Rozšiřte náš tým