Doba nezbytného léčení

Časový úsek, který je třeba ke zhojení nebo ustálení následků tělesného poškození způsobeného úrazem. Výše pojistného plnění za dobu nezbytného léčení se stanoví ze sjednané pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícečástky procentním podílem určeným v oceňovacích tabulkách pojistitele, a to v závislosti na průměrné (či přiměřené) době nezbytného léčení příslušného tělesného poškození způsobeného úrazem nebo jako násobek sjednané pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícečástky (denní dávky) a průměrného počtu dnů léčení příslušného tělesného poškození způsobeného úrazem.Poslat známému tento termín


Poslat známému odkaz na: Doba nezbytného léčení

Pojištění
pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Nabídka pojištění

Pojištění
pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým.
Připravte se na životní zkoušky.

Nabídka pojištění

377 970 704

Potřebujete poradit?

Napište nám

  • Medica pojištění
  • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění podnikatelů
  • Pojištění domácnosti a domu
  • Pojištění úrazu
  • Pojištění osob
  • Pojištění auta
  • Pojištění kybernetických rizik
  • Pomoc s orientací ve světě pojišťovnictví
  • Pojištění lékaren a zdravotních zařízení
Rozšiřte náš tým