Pojistná částka

Není-li zákonem stanoveno nebo v pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvě dohodnuto jinak, je pojistné plnění Pojistné plnění - Finanční plnění, které pojistitel poskytuje ... Vícepojistitele omezeno horní hranicí. Horní hranice se určí pojistnou částkou.Jde-li o soukromé pojištění majetku, jehož pojistnou hodnotu lze určit v době uzavření pojistné smlouvy, je horní hranice pojistného plnění určena pojistnou částkou. Pojistná částka Pojistná částka - Není-li zákonem stanoveno nebo v ... Vícese na návrh pojistníka stanoví v pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvě tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy. Pojistitel Pojistitel - Právnická osoba, která je oprávněna ... Víceje oprávněn při uzavření pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvy přezkoumat hodnotu pojištěného majetku.Poslat známému tento termín


Poslat známému odkaz na: Pojistná částka

Pojištění
pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Nabídka pojištění

Pojištění
pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým.
Připravte se na životní zkoušky.

Nabídka pojištění

377 970 704

Potřebujete poradit?

Napište nám

  • Medica pojištění
  • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění podnikatelů
  • Pojištění domácnosti a domu
  • Pojištění úrazu
  • Pojištění osob
  • Pojištění auta
  • Pojištění kybernetických rizik
  • Pomoc s orientací ve světě pojišťovnictví
  • Pojištění lékaren a zdravotních zařízení
Rozšiřte náš tým