Stavebně montážní pojištění

Stavebně montážní pojištění poskytuje ochranu v průběhu montáže nebo stavby díla. Využít jej mohou všechny subjektu, které se na stavbě či montáži účastní, a to vč. investora. Stavebně montážní pojištění lze sjednat jednotlivě (pro konkrétní dílo), nebo rámcově (pro všechna díla, která budou splňovat nastavené podmínky).

Součástí produktu jsou:

 • pojištění věcných škod na díle (vztahuje se zejména na živelní škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením či nesprávnou obsluhou apod.);
 • pojištění odpovědnosti za škody na majetku a na zdraví, které vzniknou v souvislosti se stavbou nebo montáží třetím osobám; 
 • pojištění ušlého zisku investora v důsledku opožděného zprovoznění díla, případně v důsledku škody na díle.

Základní stavebně montážní pojištění lze rozšířit o:

 • pojištění škod na díle, které vzniknou během zkušebního provozu a záruční doby; 
 • pojištění škod, které si způsobí subjekty zúčastněné na budování díla navzájem.

Pojištění
pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Nabídka pojištění

Pojištění
pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým.
Připravte se na životní zkoušky.

Nabídka pojištění

377 970 704

Potřebujete poradit?

Napište nám

 • Medica pojištění
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění podnikatelů
 • Pojištění domácnosti a domu
 • Pojištění úrazu
 • Pojištění osob
 • Pojištění auta
 • Pojištění kybernetických rizik
 • Pomoc s orientací ve světě pojišťovnictví
 • Pojištění lékaren a zdravotních zařízení
Rozšiřte náš tým