Světový den srdce: Kardiovaskulární choroby u nás stále nejčastější příčinou úmrtí

29. září je Světovým dnem srdce. Srdce je bezesporu přírodním zázrakem: během osmdesáti let života člověka se smrští a zapumpuje dohromady 3,3 miliardykrát. Denně jím proteče na 8 tisíc litrů krve. Zdravé srdce váží v průměru asi 300 gramů a jeho velikost odpovídá zhruba pěsti jeho nositele. Jeho bezchybná funkce je pro život naprosto zásadní. Přitom právě kardiovaskulární choroby jsou stále nejčastější příčinou úmrtí u nás. Přes rapidní snížení předčasné úmrtnosti je její výskyt u nás stále zhruba dvakrát vyšší než v bývalé EU 15.

Co srdci škodí

Srdce je centrálním orgánem v našem těle. Slouží jako pumpa pro řádný oběh krve. Svým rytmickým pohybem zásobuje krví všechny orgány v čele s naším mozkem, končetiny i trup. Proto má rozhodující úlohu pro vitální funkce lidského organismu. V klidovém stavu tluče tempem 60- 90 úderů za minutu, ale při námaze a pohybu může v extrémních případech zvýšit frekvenci až na pětinásobek.

Srdce je citlivé na životní styl každého člověka. Roli hrají zejména faktory jako výživa a stravovací návyky, pohyb a sport, psychický stres a nadměrné fyzické zatížení, konzumace drog, alkoholu a kouření. 

Nejčastější choroby srdce a oběhové soustavy

Nejčastějšími onemocněními srdce jsou infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční, cévní mozkové příhody, hypertenzní nemoci a ostatní nemoci oběhového systému. Od roku 1990 se podařilo průběžně snižovat předčasnou úmrtnost na tyto příčiny, takže v současné době je takových případů u nás o 60 % méně. Pokrok v léčení přinesl dva trendy: sice se podařilo důslednější a přesnější prevencí výrazně snížit počet úmrtí při akutní příhodě, nicméně roste počet pacientů s chronickými obtížemi tohoto druhu, které je třeba léčit. Dalším významným faktorem je změna životního stylu po roce 1990. Ten přinesl minimálně u části populace vědomé dodržování životosprávy, kontrolu tělesné hmotnosti, konzumaci kvalitních potravin i širší možnosti pohybu. Lidé sami více dbají i na preventivní prohlídky u lékaře.

Vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak je významným rizikovým faktorem vzniku kardiovaskulárních

onemocnění. Dle údajů Státního zdravotnického ústavu byl vysoký krevní tlak v posledních letech zjištěn u poloviny českých dospělých mužů a u více než třetiny žen. Od počátku tisíciletí narostl počet osob s vysokým krevním tlakem o více než 40 %. Asi jedna třetina lidí s vysokým krevním tlakem o svém onemocnění neví. Léčba hypertenze není uspokojivá – jen čtvrtina léčených hypertoniků je léčena úspěšně. Vyšší podíl zjištěných (a eventuálně léčených) osob s hypertenzí, může být důsledkem lepší informovanosti lidí a důsledností lékařů v rámci preventivní činnosti.

Co na to pojištění

UNIQA pojišťovna sleduje v uplynulých deseti letech snížení onemocnění srdce jako příčiny pro předčasné úmrtí v řádu bezmála 30 %. Je to dáno jednak všeobecným trendem, a jednak tím, že životní pojištění uzavírají zpravidla vzdělanější a sociálně silnější skupiny osob, které více dbají o své zdraví i o prevenci.  V rámci pojištění proti závažným onemocněním jsou srdeční a související choroby nejčastějšími pojistnými událostmi, které UNIQA vyřizuje, a tvoří více než 60 % všech případů. Nejfrekventovanější je výskyt akutního srdečního infarktu.

Pojištění na vyšší částky někdy paradoxně nahrazuje včasnou diagnostiku, protože je spojené s podrobnějším vyšetřením klienta. Stává se, že právě taková vstupní prohlídka do pojištění zjistí vysoký krevní tlak nebo jiné obtíže vedoucí k akutním kardiovaskulárním příhodám (mozková mrtvice, infarkt myokardu, embolie apod.). 

UNIQA sleduje v praxi rovněž trend, kdy řada diagnóz, které v minulosti znamenaly minimálně částečnou invalidizaci klienta, jsou dnes úspěšně vyléčeny a končí plnou obnovou pracovní schopnosti. K takovým patří právě třeba infarkt myokardu nebo mrtvice.

Diskuse: žádné komentáře

Žádný komentář

Pro přispívání musíte být zaregistrováni a přihlášeni. Přihlásit se .

Pojištění
pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Nabídka pojištění

Pojištění
pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým.
Připravte se na životní zkoušky.

Nabídka pojištění

377 970 704

Potřebujete poradit?

Napište nám

  • Medica pojištění
  • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění podnikatelů
  • Pojištění domácnosti a domu
  • Pojištění úrazu
  • Pojištění osob
  • Pojištění auta
  • Pojištění kybernetických rizik
  • Pomoc s orientací ve světě pojišťovnictví
  • Pojištění lékaren a zdravotních zařízení
Rozšiřte náš tým