UNIQA pojišťovna zařadila virus Zika mezi pojištěná vážná onemocnění

Nákazu virem Zika, který podle vědců způsobuje vývojovou poruchu (tzv. mikrocelafii) u dětí, jejichž matky v těhotenství prodělaly infekci, zařadila UNIQA pojišťovna s platností od 12. února 2016 mezi pojištěná velmi závažná onemocnění.

Kryty jsou případy narození dětí s uvedenou poruchou. Pojistnou ochranu poskytuje UNIQA jak novým, tak i stávajícím zákazníkům v rámci životního programu Rizikové životní pojištění s dividendou nebo jeho příbuzných verzí.

Pojištění platí jako obnosové, což znamená, že pojištěný Pojištěný - Osoba, na jejíž život, zdraví ... Víceklient má v případě vzniku pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Víceudálosti nárok na výplatu sumy rovnající se nejvyšší sjednané pojistné částce v pojištění pro případ velmi závažných onemocnění. Pojistnou událostí je v tomto případě narození dítěte s vývojovou vadou způsobenou nákazou matky virem Zika během těhotenství.

Pojištění
pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Nabídka pojištění

Pojištění
pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým.
Připravte se na životní zkoušky.

Nabídka pojištění

377 970 704

Potřebujete poradit?

Napište nám

  • Medica pojištění
  • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění podnikatelů
  • Pojištění domácnosti a domu
  • Pojištění úrazu
  • Pojištění osob
  • Pojištění auta
  • Pojištění kybernetických rizik
  • Pomoc s orientací ve světě pojišťovnictví
  • Pojištění lékaren a zdravotních zařízení
Rozšiřte náš tým