Vichřice může zkomplikovat život, i když jste proti jejím důsledkům pojištění

Vichřice - alespoň z hlediska oficiálních statistik zveřejňovaných pojišťovnami - útočí na obyvatele Česka často a páchají nemalé škody. Důkazem budiž události z přelomu března a dubna tohoto roku, v jejichž důsledku musely pojišťovny řešit tisíce škodních událostí v celkovém objemu vysoce přesahujícím 100 milionů korun. A nebo také oficiální údaje vydané Českou asociací pojišťoven na začátku roku 2014. Ty shrnují statistiky za předcházející desetiletí a vyplývá z nich, že náhrady za škody způsobené vichřicemi se na celkových škodách způsobených živly v letech 2004-2013 podílely 26 procenty. Větší škody napáchaly jen povodně.

Graf

Tolik oficiální statistiky. Ovšem jak už to tak bývá, statistika je krásná a leccos dokáže přetřít na růžovo, leč o reálném životě toho říká jen velmi málo. A to je důvod, proč se právě riziko obecně nazývané vichřice stalo tématem dalšího našeho videa.

Vraťme se tedy k výše zmíněným silným větrům, které jen před několika týdny zasáhly většinu území Česka a vítr při nich na mnoha místech dosahoval rychlosti vichřice, ba dokonce i orkánu. To je jistě důležitá, ale současně také velmi obecná, informace. On totiž ne každý silnější vítr - byť způsobí škodu - není vichřice. A pojišťovny na to ve svých pojistných podmínkách pamatují. Pro ty, jimž větrné poryvy či jimi způsobené pády větví, stromů nebo sloupů způsobí nějaké škody, tak informace o rychlosti větru hrají velmi významnou roli. A to si mnozí lidé neuvědomují. A upřímně řečeno, ani by neměli mít důvod. Tedy pokud využívají služeb seriózního pojišťováka, který jim kvalitně nastaví pojistnou smlouvu a vše náležitě vysvětlí.


Video: Truhlář a restaurátor Petr Pilný o svých zkušenostech s vichřicí

Údaje o rychlosti proudění vzduchu v místech, kde škody vzniknou, jsou pro jejich následné řešení rozhodující. Pro nárok na plnění škod vzniklých v rámci pojistného rizika “vichřice" je totiž podle pojistných podmínek většiny tuzemských pojišťoven rozhodující rychlost proudění vzduchu minimálně 75 km/h, resp. 20,8 m/s. Pokud vítr této rychlosti podle Českého hydrometeorologického ústavu v konkrétním místě v době vzniku škody nedosahoval, podmínky pro náhradu škody z pohledu pojišťovny nenastaly. A prokazování nároku na pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Víceplnění v rámci rizika “vichřice” se rázem přenáší na poškozeného.

Poznámka: Uniqa pojišťovna považuje za vichřici vítr vanoucí rychlosti 60 km/h (16,7 m/s), tedy o 15 km/h méně než konkurence.

Aby v případech, kdy rychlost větru podle ČHMÚ, nemuseli poškození a současně pojištění majitelé propadat pocitu beznaděje, zbytečně “vyhozených” peněz či dokonce názoru, že je pojišťovna zase “oškubala”, nabízí pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícepodmínky alternativní cestu, jak prokázat, že vítr, resp. proud vzduchu škodu skutečně způsobil. A jde o možnost poměrně jednoduše snadno realizovatelnou: Stačí doložit, že v okolí místa pojištění (škody) vítr způsobil škody také na jiných budovách či věcech s podobnou odolností jako je poškozená věc či budova (poškození je v takových případech důležité dokladovat na budovách, které jsou řádně udržovány a nejedná se o zříceniny nebo polozříceniny). A vzhledem k tomu, že tuto definici užívá valná část pojišťoven poskytujících krytí rizika “vichřice”, lze reálné důsledky silných poryvů větru - až na výjimky - touto cestou prokázat.

Pokud v intencích výše zmiňovaných podmínek plnění rizika “vichřice” posoudíme ve videu zmiňované budově truhlářství, ze které lokální poryv větru odnesl velkou část střechy, lze předpokládat, že by pojišťovna škodu uhradila - byť poryv větru nezpůsobil v okolí vážné škody (škody vznikly pouze na porostech (stromy) a na jedné kůlně souseda. Samozřejmě kdyby byl klient na toto riziko pojištěn. Pojišťovna by však uhradila pouze škody přímo způsobené poryvem větru, tedy shození střechy a poškození porostů a kůlny.

Problém by však nastal v okamžiku, kdy by škoda vznikla na zařízení a vybavení dílny či uložených zásobách. Tato rizika totiž pojištění “vichřice” nekryje. Pro takové případy je nutné sjednat riziko “vichřice" pro vybavení a zásoby dílny, tzn. pojištění movitých věcí.

Uvedený příklad tak ilustruje nejen splnění podmínek pro plnění v rámci rizika “vichřice”, ale současně odpovídá na časté otázky zákazníků, jimž doporučujeme, aby pojistili riziko vichřice také na věci, které jsou od střech poměrně vzdálené a z hlediska pojištěného je velmi nepravděpodobné, že by tyto věci vichřice mohla poškodit. Pro vysvětlení stačí, když si představíte již zmíněnou truhlárnu v situaci, kdy by vítr strhl střechu a přitom dojde k poškození nosné konstrukce krovu a následnému zborcení stropu, který spadne na stroje a výrobky, které poškodí. V pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvě by však bylo ujednáno, že riziko vichřice se vztahuje pouze na pojištění budovy. Je stroj a výrobek budova? Není. A proto je nutné pojištění uzavřít i pro případ poškození věcí movitých.

A ještě upozornění na závěr: V rámci rizika “vichřice" nelze uplatňovat například škody vzniklé v důsledku pádu stromu na budovu. V tomto případu se jedná o samostatné riziko. Naopak, pokud se ze zmiňovaného stromu utrhne větev, která poškodí nemovité nebo movité věci, v rámci pojištění na riziko “vichřice” máte na úhradu škody nárok.

Takže neváhejte a spojte se s profesionálním a zkušeným pojištovákem (pojišťovacím makléřem) a nenaleťte na super výhodnou nabídku některých finančních poradců specializovaných firem.

Diskuse: žádné komentáře

Žádný komentář

Pro přispívání musíte být zaregistrováni a přihlášeni. Přihlásit se .

Pojištění
pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Nabídka pojištění

Pojištění
pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým.
Připravte se na životní zkoušky.

Nabídka pojištění

377 970 704

Potřebujete poradit?

Napište nám

  • Medica pojištění
  • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění podnikatelů
  • Pojištění domácnosti a domu
  • Pojištění úrazu
  • Pojištění osob
  • Pojištění auta
  • Pojištění kybernetických rizik
  • Pomoc s orientací ve světě pojišťovnictví
  • Pojištění lékaren a zdravotních zařízení
Rozšiřte náš tým