Za škodu způsobenou zvířetem plně odpovídá jeho majitel

Server oPojištění.cz připomněl známou skutečnost, kterou je třeba opakovat tak často, jak je to jen možné: Nový Občanský zákoník přinesl do českého prostředí řadu novinek v oblasti odpovědnosti, na které jsme nebyli zvyklí.

Asi nejčastěji zmiňovanou novinkou je změna ve výpočtu škod na zdraví a životě, v jejímž důsledku došlo mj. k výraznému nárůstu limitů pojistných hodnot např. u povinného ručení, ale i dalších odpovědnostních pojištění.

Další novinkou, která ze zákona č. 89/2012 Sb. vyplývá, je odpovědnost majitele za škodu způsobenou jím vlastněným zvířetem. Jak připomněl již zmíněný server, zvířata byla dlouho z hlediska legislativy považována za věci. A tak k nim také právo přistupovalo. To se však s novým OZ změnilo. A za škody, které zvíře případně způsobí, odpovídá jeho vlastník. A to i v případě, že ke škodě došlo, když o zvíře pečoval někdo jiný. Osoba, jíž bylo zvíře svěřeno, případně uživatel zvířete se na náhradě škody podílí společně s vlastníkem.

Zatímco ve “starém” Občanském zákoníku se při odpovědnosti za škody zohledňovala prevence a snaha škodě zabránit, podle nových pravidel je zodpovědnost výrazně širší. Obecně řečeno, majitel za zvíře zodpovídá vždy a všude. Tedy téměř vždy a všude. I v tomto případě totiž existují výjimky - § 2934 a § 2935, které vylučují zodpovědnost u zvířat, která  slouží zvíře k výkonu povolání, nebo jiné výdělečné činnosti či jako pomocník pro osobu se zdravotním pojištěním. V takových případech - pokud majitel prokáže, že nezanedbal potřebnou pečlivost, nebo že by škoda vznikla i v případě nezanedbání potřebné pečlivosti - škodu hradit nemusí (a to samé platí i pro osobu, jíž bylo zvíře svěřeno).

Další důvod pro zproštění odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem, je situace, kdy zvíře majiteli odňala třetí osoba, případně, kdy škoda vznikne osobě, jíž bylo zvíře svěřeno. Samozřejmě je třeba prokázat, že odnětí nebylo možné zabránit.

Pojištění
pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Nabídka pojištění

Pojištění
pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým.
Připravte se na životní zkoušky.

Nabídka pojištění

377 970 704

Potřebujete poradit?

Napište nám

  • Medica pojištění
  • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění podnikatelů
  • Pojištění domácnosti a domu
  • Pojištění úrazu
  • Pojištění osob
  • Pojištění auta
  • Pojištění kybernetických rizik
  • Pomoc s orientací ve světě pojišťovnictví
  • Pojištění lékaren a zdravotních zařízení
Rozšiřte náš tým