Rozšiřte náš tým

AXA vykázala za rok 2016 v České republice a na Slovensku zisk ve výši 0,5 miliardy korun

Selektivní růst v oblasti rizikového pojištění (meziročně o 9 %) umožnil skupině AXA v ČR a SR plně vyrovnat nepříznivé tržní podmínky v segmentech spořicích a investičních produktů a dosáhnout za rok 2016 celkových výnosů ve výši 16,8 mld. Kč. Důraz na budování pozice lídra v oblasti inovací se projevil ve vyšší míře spokojenosti klientů a angažovanosti zaměstnanců. V neposlední řadě pak rostoucí míra digitalizace umožnila zvýšit interní efektivitu a dosáhnout tak meziročních snížení nákladů o 3 %. Kombinace všech těchto faktorů umožnila skupině AXA ČR/SR dosáhnout v roce 2016 rekordního zisku ve výši 0,5 mld. Kč, což představuje 28% zvýšení oproti roku 2015.

„Rostoucí efektivita poháněná digitalizací, segmentovaný růst v oblasti krytí rizik a větší angažovanost našich zaměstnanců nám umožnily v roce 2016 dosáhnout rekordního zisku ve výši 0,5 miliardy korun. Skupině AXA se v ČR a SR podařilo vytvořit stabilní základy pro další růst, který je v souladu s naší strategickou ambicí být lídrem trhu ve vybraných segmentech,“ komentuje finanční výsledky Sébastien Guidoni, finanční ředitel skupiny AXA ČR/SR a dodává: „Díky růstové strategii v rizikovém pojištění se nám podařilo zcela vyvážit nepříznivé vlivy v odvětvích spořicích a investičních produktů způsobené nízkými úrokovými sazbami a dosáhnout za rok 2016 celkových hrubých výnosů ve výši 16,8 mld. Kč. Přitom se nám již druhý rok po sobě daří potvrzovat, že všechny společnosti skupiny AXA včetně neživotního pojištění jsou ziskové, proto považujeme rok 2016 za mimořádně úspěšný.“

Kromě zvyšování kvality prodeje se výsledky skupiny AXA podstatně zlepšují i díky zvyšování efektivity pomocí digitálních řešení, zejména v distribuci. V roce 2016 bylo 67 % všech nových smluv zpracováno elektronicky. „Zákazníci od nás očekávají téměř okamžitou reakci, ale mj. i určitou blízkost a rady přizpůsobené osobním potřebám. Bez ohledu na to, jaký způsob kontaktu s námi si zvolí, pro ně musí být vždy příjemný, bezproblémový a vysoce kvalitní. Proto distribuční sítě adaptujeme těmto potřebám, zejména jim poskytujeme vysoce výkonné digitální nástroje k prohlubování vztahů s našimi klienty,“ říká David Poes, ředitel pro služby zákazníkům finanční skupiny AXA v ČR a na Slovensku.

Digitální řešení pozitivně ovlivňují spokojenost zákazníků. Hodnota pro zákazníky se tvoří především díky stabilním výnosům Transformovaného penzijního fondu (s 1% výnosem byla AXA druhá nejlepší na trhu) a pojištěním rizik. Zaměření na růst v rizikovém životním pojištění přispělo ke zvýšení počtu nově uzavřených smluv meziročně o 50 % a k nárůstu portfolia o 18 %. Podíl rizikového životního a neživotního pojištění v celkové produkci skupiny AXA v roce 2016 překročil 50 %.

„Naším posláním je pomoci lidem žít lepší život a být lídrem ve vybraných segmentech nabízející snadno dostupná řešení, kdykoliv a kdekoliv je naši zákazníci potřebují. Svoje poslání vnímáme mnohem šířeji než jen jako tvorbu produktů. Patří k němu i prevence, ochrana a podpora prostřednictvím co možná nejkvalitnějších služeb a dobrá znalost očekávání našich klientů,“ říká Robert Gauci, generální ředitel finanční skupiny AXA v ČR/SR a dodává: „Jako hlavní strategické priority do budoucnosti vidíme zjednodušování a další digitalizaci našich procesů, zlepšování znalosti jak stávajících i budoucích potřeb klientů díky výkonnému zpracování dat, posilování našeho modelu distribuce při využití spolupráce s externími partnery a další rozvoj naší vlastní distribuční sítě a přímého přístupu k zákazníkům.“

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.