Rozšiřte náš tým

Skupinové pojištění

Soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa.

19.10. 2019

© Vítovec corp. a.s.