Rozšiřte náš tým

Spoluúčast

V pojistné smlouvě lze dohodnout, že pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud výše škody nepřesáhne hranici stanovenou v pojistné smlouvě. Lze také dohodnout, že se oprávněná osoba bude podílet na úhradě vzniklé škody způsobem stanoveným v pojistné smlouvě (spoluúčast). Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, jejich kombinací s časovým úsekem.

19.09. 2019

© Vítovec corp. a.s.