Rozšiřte náš tým

Slovník pojmů z oblasti pojištění

a | b | d | e | f | h | i | j | l | n | o | p | s | t | v | z | Ú | Č | Š | Ž
Reset list
Běžné pojistné -  Pojistné stanovené za pojistné období.
Bolestné -  Dávka, která se poskytuje v případě odškodňování úrazů. Výši náhrady hodnotí lékař podle příslušné právní normy. Obdobnou dávkou je takzvaná náhrada za ztížení společenského uplatnění, kterou se z pojištění odpovědnosti odškodňují trvalé následky zdravotního poškození.
Bonifikace -  Bonifikace zpravidla znamená zainteresování pojistníka na škodném průběhu pojištění a poskytuje se ve formě slevy na pojistném.
Bonus -  Sleva z pojistného poskytovaná v určitých případech.
Bonus za bezeškodní průběh -  Sleva z pojistného poskytovaná v rámci pojištění motorových vozidel za určité období bez nehody.
28.01. 2021

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.