Rozšiřte náš tým

Slovník pojmů z oblasti pojištění

a | b | d | e | f | h | i | j | l | n | o | p | s | t | v | z | Ú | Č | Š | Ž
Reset list
Fond -  Portfolio investičních instrumentů ve vlastnictví pojistitele složené z dopředu určených typů investic.
Franšíza -  Dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Stanoví se pevnou částkou, procentem, anebo jejich kombinací. Do její výše se plnění neposkytuje. Pokud pojistné plnění přesáhne dohodnutou franšízu, od pojistného plnění se neodečítá (na rozdíl od spoluúčasti).
28.01. 2021

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.