Rozšiřte náš tým

UNIQA zaznamenala loni v povinném ručení více mrtvých na silnici

V roce 2018 řešila UNIQA celkem 41 smrtelných nehod z povinného ručení. Bylo to o 58 % více než v roce předchozím. Statistiky UNIQA tak potvrzují neblahý celorepublikový vývoj zvýšení počtu obětí dopravních nehod za loňský rok. Současně v posledních letech výrazně roste pojistné plnění pozůstalým za tyto tragické pojistné události a pohybuje se v řádu milionů korun.

Během posledních tří let zaznamenala UNIQA každý rok růst počtu smrtelných nehod z povinného ručení svých klientů. V loňském roce při nich zahynulo 41 osob, o rok dříve 26 osob a v roce 2016 přišlo o život 11 osob. I když částečně lze navýšení přičíst zvyšujícímu se počtu pojistných smluv povinného ručení ve kmeni UNIQA, počet fatálních nehod v silničním provozu roste podstatně rychleji.

Současně s tím vyplácí UNIQA v posledních letech výrazně více na odškodnění pozůstalým blízkým obětí. Ještě v roce 2014 činilo průměrné pojistné plnění za události tohoto druhu okolo půl milionu, v uplynulých třech letech vzrostlo na 2,1 až 3,1 milionu korun na jednu pojistnou událost. Růst je dán především rozšířením okruhu osob uplatňujících nárok a také zavedením dalších forem odškodnění, jako jsou náhrada nemajetkové újmy nebo náhrada duševních útrap spojených se smrtí.

Zvyšuje se rovněž počet nehod se zraněním, i když pomaleji (meziročně o 13 %). V loňském roce vyplacená plnění vzrostla i díky podstatnému navýšení průměrných mezd v ČR, na něž je odškodnění bolestného a ztíženého společenského uplatnění přímo vázáno. Tímto vlivem vzrostla průměrná hodnota pojistného plnění bezmála o 7 %. V průměru činí v ČR úhrada za zdravotní újmu při dopravní nehodě kolem půl milionu korun. Dá se předpokládat, že poroste i do budoucna, protože navyšování mezd v České republice bude pokračovat i letos.

23.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.