Rozšiřte náš tým

Není retro jako retro. Allianz představuje novinky v rámci autopojištění

Přehlednost v kombinaci s širokou nabídkou různých pojištění? Allianz v loňském roce upravila nabídku autopojištění do podoby čtyř balíčků produktu MojeAuto, ze kterých si vybere každý podle svých potřeb. V rámci nich mají klienti například již v základním balíčku retro-asistenci, hodnotné asistenční služby či dvojnásobný limit povinného ručení.

Zdroj: Pexels

„Motoristům poskytujeme už v základním balíčku Komfort asistenční služby v případě nehody či poruchy. Vozidlo odtáhneme bez jakéhokoliv kilometrového nebo korunového limitu do nejbližšího servisu v České republice i v zahraničí,“ říká ředitelka autopojištění Allianz pojišťovny Veronika Hašplová. V rámci asistenčních služeb mohou klienti využít i tzv. retro-asistenci, tedy nárok na asistenční služby již od okamžiku uzavření pojistné smlouvy i v případě sjednaného až o 12 měsíců odloženého počátku pojištění. Kromě toho Allianz také zvýšila minimální limit pojistného plnění u povinného ručení až na 70 milionů korun.

„Pojištění pro případ havárie se u Allianz vztahuje i na poškození vnějších lakovaných částí vozidla chemickými látkami – například při úniku chemikálie z potrubí, které je u stropu, či trusem od ptáků,“ dodává Hašplová. U všech čtyř balíčků stále platí, že pojistné, které klient zaplatí, bude odpovídat počtu vozidlem ročně ujetých kilometrů. Na začátku motorista odhadne, kolik kilometrů za rok vozidlo najede a zvolí si příslušné pásmo nájezdu. To pojišťovna zohlední při stanovení ceny pojištění na daný rok. Po sjednání pojištění a vždy tři měsíce před koncem pojistného roku, dodá pojišťovně aktuální fotografii a stav svého tachometru. Allianz díky tomu spočítá, zda byl odhad správný a případně řidiče přeřadí do jiného pásma a upraví i se zpětnou účinností cenu pojištění.

Zdroj: Allianz pojišťovna

13.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.