Rozšiřte náš tým

Úrazové pojištění

Úrazy se nevyhýbají nikomu. Zejména vážný úraz s trvalými následky, znamená podstatný zásah do života jedince i jeho rodiny. Úrazové pojištění dává pojištěnému jistotu, že i v případě, kdy v důsledku úrazu přijde o příjem, bude finančně zajištěn a jeho životní úroveň – už tak narušená důsledky úrazu – nebude dále klesat.

Rizikové skupiny podle typu profese

13.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.