Rozšiřte náš tým

Pojištění trvalé invalidity

Trvalá invalidita v důsledku úrazu nebo choroby výrazně sníží kvalitu života nejen postiženého, ale i celé jeho rodiny. I v tomto případě však může výrazně pomoci pojištění – konkrétně pojištění trvalé invalidity. Vyplacené pojistné umožní například zaplatit postiženému potřebnou péči nebo ošetřovatele a současně zajistí standard rodině.

19.10. 2019

© Vítovec corp. a.s.