Rozšiřte náš tým

Povinné informace

Pojišťovací zprostředkovatel

 

Vítovec corp. a.s.
IČ: 26367793
Sídlo: Schwarzova 1847/50, 301 00  Plzeň

Kancelář Plzeň: Schwarzova 1847/50, 301 00  Plzeň
Kancelář Tachov:
Vodní 467, 347 01  Tachov

Telefon: 377 970 704, 374 724 391
E-mail: info@vitovec.cz
Datová schránka: bt7gxc4

 

Jména pracovníků, vázaných zástupců a doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů oprávněných pojišťovacím zprostředkovatelem jednat se zákazníky:

 

 • Tomáš Arnberger
 • AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o.
 • Michaela Bejčková
 • Jiří Brüch
 • Hana Chárová
 • Tomáš Kaas
 • Marie Kilingerová
 • David Kozák
 • Martina Marková
 • Václav Nový
 • Jaroslav Ondrejčík
 • Jitka Pavlatovská
 • Pavla Pavlonová
 • P-B Plus s.r.o.
 • Vladimír Pecha
 • Jaroslava Pitoňáková
 • Petra Plachá
 • Miloslava Prokopová
 • Bc. Jan Pospíchal
 • PYRAMIDA Průhonice s.r.o.
 • Vojtěch Říha
 • Ing. Radomír Stárek, MBA
 • Helena Šalomová
 • Miroslav Šmíd
 • Marek Šnajdr
 • Ing. Gustav Vacek
 • Lucie Vaňková
 • Karel Vávra
 • Iva Vítovcová
 • Bohumír Vítovec

 

Účel zpracování osobních údajů

 

Záznam o jednání s klientem (analýza potřeb klienta) se vyplňuje v souladu se zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Správcem osobních údajů jsou:

 • společnost Vítovec corp. a.s., IČ: 26367793, se sídlem Schwarzova 1847/50, 301 00  Plzeň, e-mail: info@vitovec.cz a
 • pojišťovna, se kterou klient sjedná pojištění.

Více informací o zpracování osobních údajů je k dispozici na stránce Zpracování osobních údajů.

 

Ostatní ustanovení

 

Stížnost nebo reklamaci na Vítovec corp. a.s. nebo jeho vázaného zástupce, doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele či pracovníka lze uplatnit dle reklamačního řádu, který naleznete na webových stránkách včetně možnosti obrátit se na Českou národní banku. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v případě životního pojištění je Finanční arbitr (www.finarbitr.cz), v případě neživotního pojištění je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

Jménem Vítovec corp. a.s. je oprávněný jednat výše uvedený pracovník, vázaný zástupce nebo doplňkový pojišťovací zprostředkovatel. Vázaný zástupce a Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel je rovněž veden v registru ČNB a tuto skutečnost je možné ověřit na www.cnb.cz.

 

Pojišťovací zprostředkovatel je oprávněn zprostředkovávat pojistné produkty pro pojišťovny:

 

 

Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, nebo základním kapitálu pojišťovny převyšující 10 %, se kterou má být pojištění sjednáno.

Pojišťovna se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá žádný přímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele převyšující 10 %.

Odměna v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou je poskytnuta výhradně ze strany pojišťovny, pro kterou se pojištění sjednává, pokud není smluvně dohodnuto jinak.

Pojišťovací zprostředkovatel sdělí zájemci o pojištění na požádání výši odměny.

Pravidelné zprávy o svých službách zveřejňuje pojišťovací zprostředkovatel na svých internetových stránkách.

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.