Rozšiřte náš tým

Povinné informace

Pojišťovací zprostředkovatel

Název pojišťovacího zprostředkovatele

Vítovec corp. a.s.

Adresa: Schwarzova 1847/50, 301 00  Plzeň

IČ: 26367793

Telefon: 377 970 704, 374 724 391

Email: info@vitovec.cz

Jména pracovníků a vázaných zástupců oprávněných pojišťovacím zprostředkovatelem jednat se zákazníky:

Tomáš Arnberger, Auto Sael s.r.o., Autocentrum Jan Šmucler s.r.o., Miloslav Bísek, Ing. Peter Dvornický, Fontes Plus s.r.o., Tomáš Kaas, Marie Moučková, Josef Novák, Václav Nový, Jitka Pavlatovská, Pavla Pavlonová, P-B Plus s.r.o., Vladimír Pecha, Petra Plachá, Bc. Jan Pospíchal, PYRAMIDA Průhonice s.r.o., Vojtěch Říha, Ing. Radomír Stárek, Jana Svobodová, Marek Šnajdr, Eva Uhlíková, Lucie Vaňková, Iva Vítovcová, Bohumír Vítovec.

Účel zpracování osobních údajů

Záznam o jednání s klientem (analýza potřeb klienta) se vyplňuje v souladu se zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Správcem osobních údajů je společnost Vítovec corp. a.s., IČ: 26367793, se sídlem Schwarzova 1847/50, 301 00  Plzeň, e-mail: info@vitovec.cz a pojišťovna, se kterou klient sjedná pojištění.

Více informací o zpracování osobních údajů je k dispozici na adrese https://www.vitovec.cz/o-nas/osobni-udaje/.

Ostatní ustanovení

Stížnost nebo reklamaci na Vítovec corp. a.s. nebo jeho vázaného zástupce či pracovníka lze uplatnit dle reklamačního řádu, který naleznete na www, včetně možnosti obrátit se na Českou národní banku, v případě mimosoudního řešení sporů lze podat návrh finančnímu arbitrovi (www.finarbitr.cz).

Jménem Vítovec corp.a.s. je oprávněný jednat výše uvedený pracovník, vázaný zástupce nebo doplňkový pojišťovací zprostředkovatel. Vázaný zástupce a Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel je rovněž veden v registru ČNB a tuto skutečnost je možné ověřit na www.cnb.cz.

PZ je oprávněn zprostředkovávat pojistné produkty pro pojišťovny:

Allianz pojišťovna,a.s., AXA pojišťovna, a.s., Colonnade Insurance S.A. organizační složka, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., ČSOB pojišťovna, a.s., Direct pojišťovna, a.s., ERGO pojišťovna, a.s, Europ Assistance prostřednictvím pobočky v Irsku, Generali Česká pojišťovna, a.s., Hasičská vzájemná pojišťovna,a.s., Komerční pojišťovna a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Slavia pojišťovna, a.s., UNIQA pojišťovna, a.s., INTER PARTNER ASSISTANCE, o.s.

PZ nená žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, nebo základním kapitálu pojišťovny převyšující 10%, se kterou má být pojištění sjednáno.

Pojišťovna se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá žádný přímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu PZ převyšující 10%.

Odměna v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou je poskytnuta výhradně ze strany pojišťovny, pro kterou se pojištění sjednává, pokud není smluvně dohodnuto jinak.

Pojišťovací zprostředkovatel sdělí zájemci o pojištění na požádání výši odměny.

Pravidelné zprávy o svých službách zveřejňuje PZ na svých internetových stránkách.

18.09. 2020

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.