Rozšiřte náš tým

Pojištění kybernetických rizik

V souvislosti s rozvojem informačních a komunikačních technologií a také s rostoucí popularitou nejrůznějších mobilních zařízení mezi manažery i dalšími vysoce postavenými pracovníky firem, kteří jejich prostřednictvím přistupují k podnikovým informačním systémům, potažmo citlivým informacím, se neustále zvyšuje riziko jejich napadení či zneužití.

Pojištění lze sjednat pro případ:

  • úniku osobních údajů, dat a informací z informačního systému nebo počítače společnosti (náhodného nebo z nedbalosti);
  • cíleného napadení informačního systému třetími osobami nebo zaměstnanci společnosti za účelem získání přístupu k datům společnosti a způsobení škody.

Pojištění chrání firmy před škodami, které v uvedených případech mohou vzniknout, a to z důvodu ztráty dat (škoda na straně pojištěné firmy), případně jejich zneužití (odpovědnost pojištěné firmy).

13.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.