Rozšiřte náš tým

Stavebně montážní pojištění

Stavebně montážní pojištění poskytuje ochranu v průběhu montáže nebo stavby díla. Využít jej mohou všechny subjektu, které se na stavbě či montáži účastní, a to vč. investora. Stavebně montážní pojištění lze sjednat jednotlivě (pro konkrétní dílo), nebo rámcově (pro všechna díla, která budou splňovat nastavené podmínky).

Součástí produktu jsou:

  • pojištění věcných škod na díle (vztahuje se zejména na živelní škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením či nesprávnou obsluhou apod.);
  • pojištění odpovědnosti za škody na majetku a na zdraví, které vzniknou v souvislosti se stavbou nebo montáží třetím osobám;
  • pojištění ušlého zisku investora v důsledku opožděného zprovoznění díla, případně v důsledku škody na díle.

Základní stavebně montážní pojištění lze rozšířit o:

  • pojištění škod na díle, které vzniknou během zkušebního provozu a záruční doby;
  • pojištění škod, které si způsobí subjekty zúčastněné na budování díla navzájem.
23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.