Rozšiřte náš tým

Pojištění úvěrů

Pojištění schopnosti splácet podnikatelský úvěr, jak se tento typ pojištění oficiálně jmenuje, se týká:

  • majitele či majitelů úvěru, tedy fyzických osob (dlužníků či spoludlužníků z úvěrové smlouvy), nebo
  • zaměstnanec či zaměstnanců klienta (fyzické nebo právnické osoby), který splnil podmínky uvedené v rámcové smlouvě.

Pojištění se vztahuje na následující rizika:

  • smrt (z jakýchkoliv příčin);
  • invalidita v důsledku úrazu;
  • invalidita v důsledku nemoci.
19.09. 2019

© Vítovec corp. a.s.