Rozšiřte náš tým

Pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení provozu zajišťuje kompenzaci ušlého zisku a vynaložených nákladů (prokazatelných stálých nákladů, které musí firma bezpodmínečně platit i během doby, kdy je provoz přerušen nebo omezen, aby bylo možné jej co nejdříve obnovit v původním rozsahu). Pojišťovna tak uhradí například mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění, nájemné vč. leasingových splátek, veškeré placené služby, materiálové náklady vynaložené v době odstávky provozu, odpisy, silniční daň a daň z nemovitosti, pojistné, ušlý provozní hospodářský výsledek atd.

23.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.