Rozšiřte náš tým

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje škody způsobené na pojištěném vozidlu havárií, odcizením, vandalismem či živelnými událostmi. V mnoha případech jsou součástí pojištění také doplňkové produkty, jako asistenční služby či úrazové pojištění pro řidiče, případně i další osoby cestující ve vozidle.

Havarijní pojištění obvykle zahrnuje pojištění pro případ:

  • havárie;
  • živelní události;
  • odcizení;
  • vandalismus;
  • neoprávněného užití vozidla.
15.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.