Rozšiřte náš tým

Pojištění pohledávek

Pojištění pohledávek poskytuje přesně to, co název slibuje: Zajištění před nesolidními zákazníky nebo partnery, kteří nezaplatí své závazky vzniklé na základě faktury s odloženou splatností. Maximální limit plnění je vždy věcí dohody mezi pojišťovnou a dodavatelem, resp. hodnocení kredibility odběratele. Toto omezení mj. nutí pojištěného, aby zákazníkovi přestal dodávat, když nedodržuje své závazky.

Pojištění je určeno především pro firmy s objemem roční fakturace v řádu alespoň desítek milionů.

Příklady škod, při kterých bude pojišťovna plnit:

  • nezaplacení pohledávky či části pohledávky (ať už z důvodu druhotné platební neschopnosti, zadržování plateb či neochoty plnit své závazky);
  • prohlášení konkurzu na majetek dlužníka;
  • zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku;
  • soudní usnesení o povolení vyrovnání mezi dlužníkem a věřitelem;
  • exekuce;
  • nucená správa;
  • likvidace firmy.
23.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.