Rozšiřte náš tým

Pojištění odpovědnosti (firem a podnikatelů)

Pojištění odpovědnosti pro podnikatele a firmy lze rozdělit do několika základních skupin:

  1. pojištění obecné odpovědnosti firmy (právnické či fyzické osoby), které chrání především před nepříznivými důsledky povinnosti nahradit škodu nebo odškodnit ze způsobenou újmu na zdraví či úmrtí, ale také např. před neoprávněně uplatňovanými právy na odškodné;
  2. pojištění profesní odpovědnosti, tedy náhrady škod způsobených při provozu kanceláře nebo ordinace, či v souvislosti s výkonem konkrétní profese (zejména poradenství), a to jak na zdraví nebo majetku, tak finančních;
  3. pojištění odpovědnosti manažerů a členů statutárních orgánů, tedy osob, které firmu svými rozhodnutími významně ovlivňují (řídí a kontrolují).
23.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.