Rozšiřte náš tým

Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů a managementu

Manažeři, potažmo členové statutárních orgánů díky řídícím a kontrolním pravomocem významným způsobem ovlivňují dění ve firmách. Za svá rozhodnutí však samozřejmě nesou odpovědnost. Pokud se dopustí chyby, mohou firmu přivést do velkých problémů, nebo dokonce zcela zničit. A v takových případech se samozřejmě budou poškození majitelé, zaměstnanci i dodavatelé či partneři ptát, zda odpovědné osoby neporušily své zákonem stanovené nebo smluvně převzaté povinnosti.

Členové představenstva a dozorčí rady akciové společnosti, jednatelé společnosti s ručením omezeným, potažmo prokuristé přitom odpovídají za škody, které jimi řízené firmě způsobí porušením povinností vyplývajících ze zákona, případně ze smlouvy o výkonu funkce, celým svým majetkem. Nikdo přitom nebude řešit, zda šlo o úmysl nebo pouze nešťastnou shodu okolností.

Efektivní ochranu před důsledky chybných rozhodnutí poskytuje pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů a managementu.

21.02. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.