Rozšiřte náš tým

Exportní pojištění

Export výrobků, služeb a zejména strojů nebo technologických celků může v některých případech pro vývozce představovat zvýšené riziko. Nejen, že se pohybují v cizím legislativním prostředí, což mj. znesnadňuje vymáhání pohledávek, ale často také musí profinancovat velkou část a někdy dokonce celou hodnotu zakázky a teprve po dokončení mají nárok na úhradu. Exportní pojištění vývozcům umožňuje, aby za relativně málo peněz (minimálně v porovnání s možnou škodou, která by vznikla nezaplacením pohledávky či pohledávek) získali jistotu, že své peníze dostanou i kdyby se zákazník dostal do platební neschopnosti.

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.