Rozšiřte náš tým

Doplňková pojištění

Pojištění skel (vč. střešního)

Pojištění všech skel vozidla proti poškození nebo zničení.

Pojištění zavazadel (ve vozidle a střešním boxu)

Pojištění všech zavazadel přepravovaných ve vozidle, potažmo ve střešním boxu, případně i na zadním nosiči.

Pojištění nároku na náhradní vozidlo

Doplňkové pojištění, které garantuje, že v případě pojistné události, která znemožní používání vozidla, bude mít pojištěný nárok na zapůjčení náhradního vozidla s tím, že účtované půjčovné uhradí pojišťovna.

Pojištění osob ve vozidle

Úrazové pojištění osob ve vozidle s volitelnou výší pojistných částek.

Pojištění pokrývá:

 • Pojištění léčebných výloh:
  • ambulantní ošetření, hospitalizace, léky;
  • repatriace a transporty;
  • akutní zubní ošetření;
  • záchranné nebo pátrací služby;
  • ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného;
  • pojištění rizik souvisejících s terorismem;
  • repatriace související s terorismem.
 • Doplňkové asistenční služby:
  • lékařské informace;
  • zajištění tlumočení či překladu;
  • zorganizování a úhrada dopravy náhradního pracovníka;
  • doklady – ztráta, odcizení, zničení.
 • Úrazové pojištění:
  • trvalé následky úrazu;
  • léčení následků úrazu;
  • hospitalizace následkem úrazu;
  • úmrtí následkem úrazu.
12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.