Rozšiřte náš tým

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla

Přestože bychom mezi dospělými obyvateli asi jen obtížně hledali někoho, komu pojem “povinné ručení” nic neříká, poměrně často se v praxi setkáváme s tím, že klienti výběru nejvhodnějšího řešení příliš pozornosti nevěnují. Spíše naopak. Vzhledem k vývoji na trhu, resp. změněným podmínkám však věříme, že se pozornost soustředí na oblasti, jež skutečně hrají důležitou roli.

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla je povinně smluvní pojištění odpovědnosti, jehož základním účelem je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla, které je provozováno na pozemní komunikaci vč. vozidel, která jsou pouze ponechána na pozemní komunikaci.

25.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.