Rozšiřte náš tým

Pojištění lékaren a ordinací

Pojištění pro lékaře, stomatology, lékárníky, veterináře a další provozovatele soukromých zdravotnických praxí
Před běžnými riziky, která ohrožují obyvatele, firmy, podnikatele a další skupiny a organizace, poskytuje ochranu většina pojišťoven na českém trhu. I v Česku však působí profesní skupiny, jejichž potřeby v oblasti ochrany před důsledky specifických škodních událostí nabízí jen velmi málo pojišťoven. Mezi takto postižené patří i lékaři, stomatologové, lékárníci a další provozovatelé soukromých zdravotnických praxí a také veterináři. A právě této skupině nabízíme speciální produkt pod názvem pojištění ordinací a lékáren. Jak již bylo řečeno, je toto pojištění určeno speciálně pro lékaře, stomatology, lékárníky, provozovatele soukromých zdravotnických praxí a veterináře, jimž poskytuje pojistnou ochranu proti důsledkům specifických škodních událostí souvisejících s výkonem práce těchto specialistů. Pojištění ordinací a lékáren nabízí:
 • komplexní pojistnou ochranu, která zahrnuje například pojištění movitého a nemovitého majetku, ale také pojištění přerušení provozu z důvodu nemoci či úrazu nebo pojištění obecné odpovědnosti;
 • příležitost pokrýt v rámci jediné pojistné smlouvy libovolné riziko – podle výběru pojištěného.

Pojistit lze:

 • Vybavení ordinací (nábytek, zásoby léků a zdravotnického materiálu, věci vypůjčené nebo pronajaté – např. na leasing, dokumentaci, cennosti – peníze, platební karty, stravenky, drahé kovy apod.).
 • Nemovitosti (budovy a jiné stavby), přístroje a elektroniku.
 • Skla (okna, výlohy, skleněné stavební součásti, vitríny, světelné reklamy).
 • Přepravu vlastních peněz a cenin (pro případ přepadení nebo nehody).
 • Odpovědnost za škodu z provozní činnosti (na věcech zaměstnanců a pacientů, z vlastnictví nemovitosti, regres zdravotní pojišťovny apod.).
 • Pojištění přerušení provozu (následkem škody na majetku způsobené pojistným nebezpečím, úředním zásahem, nemoci nebo úrazu lékaře až po dobu 6 měsíců).

Pojistná rizika krytá pojištěním ordinací a lékáren:

 • Živelní událost (požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla, povodeň, záplava, vichřice, krupobití, tíha sněhu, námrazy, sesuv půdy, voda unikající z vodovodního zařízení apod.).
 • Odcizení (krádež vloupáním, loupež).
 • Vandalismus.

K pojištění ordinací a lékáren lze navíc samostatným produktem sjednat také pojištění profesní odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za způsobenou újmu.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.