Rozšiřte náš tým

Předmět činnosti

 • Optimalizace pojistného programu ve vazbě na zhodnocení stávajících pojistných smluv
 • Výběrové řízení v souladu s příslušnými právními předpisy
 • Správa a aktualizace uzavřených pojistných smluv
 • Zprostředkování v oblasti pořádání veřejných obchodních soutěží
 • Zastupování, součinnost a poradenství při pojistných událostech
 • Soudní znalectví v oblasti movitého majetku, motorových vozidel, historických vozidel, letadel
 • Poradenství ve všech oblastech pojišťovnictví
 • Identifikaci a analýza možných pojistných rizik
 • Likvidace pojistných událostí
 • Právní poradenství
 • Finanční poradenství
 • Účetní a daňové poradenství
23.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.