Rozšiřte náš tým

Pojištění elektronických zařízení

Pojištění elektronických zařízení primárně kompenzuje věcné škody, které vzniknou v případě náhlého a nepředvídatelného poškození, zničení nebo ztráty předmětu pojištění jakoukoliv nahodilou událostí, jejíž příčinou bylo pojistné nebezpečí, které není pojistnou smlouvou vyloučeno a nastalo v místě pojištění.

Pojištění lze rozšířit o (při)pojištění:

  • dat a nosičů dat;
  • vícenákladů a ušlého zisku;
  • stálých nákladů zapřičiněných přerušením činnosti pojištěných elektronických zařízení strojů.

Pojištění se vztahuje na:

  • výpočetní a komunikační techniku;
  • obrazovou a zvukovou techniku;
  • měřicí přístroje;
  • lékařské přístroje.
24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.