Rozšiřte náš tým

Pojištění obecné odpovědnosti

Firmy a podnikatelé – podobně jako občané – nesou plnou odpovědnost za důsledky případných chyb, jichž se dopustí. Navíc však v mnoha případech také ze zákona přebírají odpovědnost i za škody způsobené zaměstnanci. I proto by se každý podnik měl před nepříznivými důsledky náhrady škod chránit.

Pojištění obecné odpovědnosti firmy (právnické či fyzické osoby) chrání především před důsledky povinnosti nahradit škodu nebo odškodnit za způsobenou újmu na zdraví či úmrtí. Poskytuje však také ochranu před neoprávněně uplatňovanými právy na odškodné, případně zajišťuje úhradu nákladů řízení o povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Důležitou součástí pojištění obecné odpovědnosti je rovněž úhrada zachraňovacích nákladů, případně zajištění právní pomoci při řešení škodní události.

Pojištění se obvykle vztahuje na povinnost nahradit regresní náhrady zdravotních pojišťoven a dávek nemocenské (třetím osobám), plus škodu či újmu na zdraví nebo na věci způsobenou, resp. vzniklou:

  • provozní činností;
  • vadným výrobkem;
  • v souvislosti s poskytovanými službami (včetně nakažení salmonelou);
  • v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo nájmem;
  • na věcech zaměstnanců;
  • na zdraví žáků a učňů.
23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.