Rozšiřte náš tým

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti, jak název tohoto produktu napovídá, chrání před důsledky náhrady škod vzniklých v důsledku profesní činnosti. Zajištění – byť v mnoha případech tak profesní odpovědnost bývá chápána – se však ani zdaleka neomezuje pouze na finanční důsledky chyb při poskytování poradenství. Pojištění zajišťuje rovněž úhradu případných škod vzniklých v prostorách, kde je profesní činnost vykonávána (kancelář, ordinace). I proto se pojištění vztahuje také na škody na zdraví (úraz nebo jiné poškození zdraví) a na věcech (poškození, zničení či ztráta). Podle našich zkušeností však nejrizikovější oblastí stále zůstávají finanční škody vzniklé v důsledku profesního pochybení.

Pojištění profesní odpovědnosti obvykle zajišťuje ochranu osobám a firmám, které vykonávají následující profese:

 • auditor, daňový poradce, účetní;
 • advokát;
 • zprostředkovatel pojištění;
 • autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, technik činný ve výstavbě;
 • dražebník;
 • oceňovatel majetku (odhadce);
 • zadavatel klinického hodnocení;
 • insolvenční správce;
 • veterinář a veterinární technik;
 • lékaři a zdravotnická zařízení;
 • autorizovaná osoba (právnická osoba, která zajišťuje – v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci – činnosti při posuzování shody výrobků s požadavky technických předpisů).
23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.