Rozšiřte náš tým

Pojištění pro případ odcizení

Pojištění kompenzuje finanční škody vzniklé v důsledku odcizení majetku pojištěné firmy. Pojištění se vztahuje na majetek, který byl odcizen způsobem, při kterém musel pachatel překonat překážky nebo opatření chránící věc před odcizením. Tento požadavek je obvykle definován některou z následujících formulací:

  • odcizení zahrnující vniknutí nebo uniknutí z provozovny násilným způsobem;
  • odcizení následující po násilném vniknutí.

Pojištění lze rovněž sjednat pro případ odcizení hotovosti přenášené zaměstnanci firmy, případně uložené za jasně definovaných podmínek (noční trezor banky, trezor ve firmě, pokladna apod.).

24.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.